efs

 

"Hiszpańsk staż zawodowy oknem na świat" to projekt mobilności opracowany przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu. Znalazł się on na liście ogólnopolskich wyników konkursu Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (Akcja 1. - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe") i otrzymał dofinansowanie w wysokości 31.344 EURO.

W wyniku realizacji projektu uczniowie kształcący się w zawodach: technik energetyk i dekarz odbyli 2-tygodniowy zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli i uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który służy zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

CELE PROJEKTU

Projekt wpisuje sie w zdefiniowane kierunki rozwoju szkoly i wpłynął na rozwój uczniów, jak i samej placówki. Stanowi odpowiedź na potrzebę stałej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności uczestników oraz wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, zaczerpniętych z metodyki kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

Głównymi celami projektu były:

 1. Poznanie systemu kształcenia zawodowego w branży budowlanej i odnawialnych źródeł energii.
 2. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
 3. Zdobywanie nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie i porównanie standardów polskich z hiszpańskimi.
 4. Uczenie się języków obcych w tym jęz. zawodowego.
 5. Wspieranie młodzieży w zdobywaniu kompetencji ułatwiających rozwój osobisty.
 6. Zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego.
 7. Promowanie mobilności - zwiększanie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.
 8. Promowanie systemu ECVET.

Projekt nastawiony był również na:

 • zapoznanie się z instytucjami szkolącymi w Hiszpanii,
 • przeniesienie pozytywnych praktyk na grunt szkolnictwa polskiego,
 • poznanie nowych metod szkoleniowych,
 • zdobycie nowych kwalifikacji,
 • przypomnienie sobie i utrwalenie języków obcych, którymi posługiwali się uczestnicy,
 • nawiązanie kontaktów z partnerami z Hiszpanii.

Udział w zagranicznym stażu pozwolił uczniom na kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Podczas swego pobytu w Hiszpanii mieli okazję do zapoznania się ze specjalistycznymi materiałami, technologiami stosowanymi w tym kraju oraz poznali inne niż w Polsce zasady organizacji pracy, a także sprawdzili swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę wyniesione z zajęć.

Dodatkowo uczestnicy zaznajomili się z hiszpańskim językiem zawodowym w stopniu umożliwiającym komunikację. Poznali również metody w organizacji pracy w Hiszpanii, a także kulturę i tradycję kraju.

PRZYGOTOWANIA DO STAŻU

Przed wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy wzięli udział w zajęciach przygotowujących. Miały one charakter kilkugodzinnych bloków zajęć pozalekcyjnych i obejmowały:

 • kurs jęz. angielskiego,
 • kurs jęz. hiszpańskiego,
 • przygotoanie kulturowe,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Dodatkowo w ramach przygotowań przeprowadzono szereg spotkań informacyjno-organizacyjnych, podczas których nauczyciele-opiekunowie grupy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie uzyskali informacje dotyczące:

 • projektu,
 • programu pobytu,
 • podróży,
 • opieki,
 • ubezpieczenia,
 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • zgromadzenia dokumentów niezbędnych do wyjazdu.

PROGRAM STAŻU

[pierwszy tydzień]

 • poniedziałek - zastosowanie energii słonecznej; komponenty instalacji fotowoltaicznej; przepisy BHP; zadanie praktyczne: pasywne użycie energii słonecznej;
 • wtorek - rozpoznawanie typów ogniw fotowoltaicznych; dokonywanie pomiarów napięcia i natężenia prądu;
 • środa - zadania praktyczne: porównywanie, identyfikacja, konserwacja akumulatorów oraz inwerterów;
 • czwartek - zadanie praktyczne: montaż autonomicznej instalacji fotowoltaicznej;
 • piątek - zadania praktyczne: obliczenie i projektowanie instalacji solarnej przy użyciu programu komputerowego;

[drugi tydzień]

 • poniedziałek - zadania praktyczne: montaż skrzynki elektrycznej; montaż obwodu prądu zmiennego oraz obwodu energii słonecznej w domu;
 • wtorek - wizyta w elektrowni słonecznej;
 • środa - zadania praktyczne; montaż systemu nawadniania przy zastosowaniu pompy słonecznej; montaż termosolarnego kolektora;
 • czwartek - zadanie praktyczne: montaż lampy słonecznej z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu;
 • piątek - wizyta w elektrociepłowni słonecznej.

Dodatkowo uczestnicy w czasie wolnym od zajęć zawodowych wzięli udział w kursie języka hiszpańskiego oraz programie kulturowym - zwiedzanie Sewilli, Malagi, Gibraltaru.

Na zakończenie części wyjazdowej stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Natomiast po powrocie do kraju otrzymali świadectwa europejskich kwalifikacji zawodowych - Europass-Mobilność.

KOMUNIKACJA PROJEKTU

Realizacja projektu była szeroko komunikowana nie tylko wśród uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej, ale również na portalach społecznościowych i w mediach lokalnych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA LOKALNE