KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Dorota Bajor jednostka Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, z siedzibą przy ul.Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08 / 55 625 68 09;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych oraz określonych w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach;

5. Podanie danych jest:

  • obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  • dobrowolne, w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz tym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO).

  • Inspektor Ochrony Danych: Anita Sienicka
    Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Sławomir Weiert
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    tel. 55 625 68 08 / 55 625 68 09