• PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO I INFORMATYKI
  • SALA GIMNASTYCZNA 

WIRTUALNA GALERIA 

STREFA FRYZJERSTWA I WIZAŻU 

PRACOWNIA BUDOWLANA 

PRACOWNIA ENERGETYCZNA 

PRACOWNIA ENERGII ODNAWIALNEJ 

PRACOWNIA STOLARSKA 

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO I INFORMATYKI

SALA GIMNASTYCZNA

;"