• Dyrektor szkoły

mgr inż. Dorota Bajor

  • Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Iwańczuk

  • Kierownik zajęć praktycznych

mgr Sławomir Żukowski

 

  • Grono Pedagogiczne

Bajor Dorota - Dyrektor, przedmioty zawodowe budowlane

Bachurska Aneta - wychowanie fizyczne

Biedrzycka Kamila - biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości

 Borzdyńska Mira - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Chaberek Anna - chemia

Chodorowska Anna - przedmioty zawodowe fryzjerskie, wychowanie fizyczne

Chwietkiewicz-Mazur Paulina - przedmioty zawodowe budowlane

 Dłuszczakowski Krzysztof - przedmioty zawodowe budowlane

Falkowska-Kucia Magdalena - przedmioty zawodowe fryzjerski, chemia

Fogiel Maciej - język angielski, język angielski zawodowy, informatyka

Gerej-Gula Anna - język angielski, język angielski zawodowy, informatyka

Grabowska Marta - język niemiecki, geografia, podstawy przedsiębiorczości

Grozowska Monika - język angielski

Iwańczuk Jolanta - wicedyrektor szkoły, pedagog

Jurgielewicz Michał - historia, HIT, religia

Kawałkowska Iwona - język angielski, język niemiecki

Kotowski Konrad - wychowanie fizyczne

Lewandowski Paweł - BHP, przedmioty zawodowe budowlane

Majewska Justyna - psycholog szkolny

Mikulska Alicja - język polski, biblioteka

Nosarzewska Grażyna - język polski

Pawlukowicz Joanna - historia, WOS

Pędzisz Jerzy - fizyka, EDB, przedmioty energetyczne, OZE

Piechotka Joanna - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe -stylista, WDŻ, doradztwo zawodowe

Piesik Agnieszka - przedmioty energetyczne, OZE

Piesik Piotr - przedmioty energetyczne, OZE

Polecka Joanna - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Rachwał Renata - pedagog

Romejko Anna - religia

Skowrońska Sylwia - przedmioty zawodowe stolarskie

Smilgin Izabela - język polski,filozofia, historia, HIT

Spicha Agnieszka - przedmioty zawodowe ekonomiczne, matematyka

Stecyk Anita - matematyka

Stryjczyk Jarosław - informatyka, przedmioty energetyczne, OZE, budowlane

Wojciechowska-Salamon Iwona - fizyka, matematyka

Wysocki Tomasz - wychowanie fizyczne

Zabłocki Paweł - przedmioty zawodowe stolarskie

Żukowski Sławomir - kierownik szkolenia praktycznego

 

  • PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Arent Krzysztof

Cemerzewska Katarzyna

Grudzińska Magdalena

Krysik Monika

Kwilman Małgorzata

Olejnik Iwona

Osuchowska Estera

Szewczyk Beata