Szanowni Państwo,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start.  
Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br. tylko w formie elektronicznej:
•    na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
•    przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
•    na portalu Empatia.mpips.gov.pl.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób
z niepełnosprawnościami.
Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.
Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:
•    dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),

•    adres e-mail,
•    nr telefonu komórkowego.

Konto na PUE można założyć i potwierdzić:
•    samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
•    w placówce ZUS,
•    podczas e-wizyty w ZUS (link do rezerwacji: www.zus.pl/e-wizyta).
Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

•    rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
•    dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,

•    informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
•    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,

•    inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

PLAKAT DOBRY START