Złota Kielnia” – 48. edycja Turnieju Budowlanego - muratorplus.pl

Szkolne Koło Budowlane  przeznaczone jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami z branży budowlanej.
W ramach zajęć prowadzone są powtórzenia wiadomości pod kątem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Podczas spotkań uczniowie przygotowywani są również do konkursów: "Złota Kielnia" i "Buduj z Pasją".

   Edycja 2020


Cele i zadania koła:

- poszerzanie wiedzy z budownictwa ogólnego,
- ćwiczenie umiejętności rysowania rzutów i przekrojów,
- analizowanie egzaminów zawodowych z lat ubiegłych,
- propagowanie nowości budowlanych,
- przygotowanie do konkursów budowlanych,  
- zachęcanie do zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i wzajemnej życzliwości,
- udział w szkoleniach branżowych i wycieczkach dydaktycznych.
mgr inż. Paulina Mazur-Chwietkiewicz

Galeria zdjęć koła budowlanego przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.