Rekrutacja trwa ...

Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej do kontynuacji nauki w nowej Branżowej Szkole II stopnia.


- Zajęcia odbywać się będą popołudniami, więc nie będą kolidować z pracą zawodową. Nauka trwa 2 lata.
- Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
- Do Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmujemy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013

Oferujemy następujące kierunki:

  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie (kontynuacja zawodu Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie),
  • Technik usług fryzjerskich (kontynuacja zawodu Fryzjer),
  • Technik technologii drewna (kontynuacja zawodu Stolarz),

Kończąc Branżową Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia ma także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego
 
Zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu złożenia poniższych dokumentów:
podanie o przyjęcie do szkoły,
świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
2 fotografie.