ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

ZADANIA ZAWODOWE:

  • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów;
  • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów;
  • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników;
  • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki;
  • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne;
  • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

  • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji;
  • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami;