Technik energetyk ZSIŚiU– klasa patronacka ENERGA-OPERATOR SA

Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach;
 • nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
 • przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz analizowanie zmian parametrów w trakcie przemian termodynamicznych;
 • kontrolowanie przepływu energii cieplnej i elektrycznej;
 • prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z remontowaniem maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
 • dokonywanie wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
 • projektowanie prostych instalacji energetycznych;
 • instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn, urządzeń elektryczne oraz aparatury sterującej i kontrolnopomiarowej;
 • wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowywanie i interpretowanie wyniki pomiarów;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

PRACOWNIA ENERGETYCZNA