TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kieruje szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej, zajmuje się kosztorysowaniem robót wykończeniowych, rozróżnia technologię wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanie do nich materiałów budowlanych.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • realizowanie projektów wnętrz;
 • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych;
 • określanie zakresu i rodzaju robót remontowych w obiektach budowlanych;
 • rozróżnianie technologii wykonania elementów wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzinowych;
 • kontrolowanie przebiegu robót remontowych obiektów budowlanych;
 • ocenianie jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych;
 • opracowywanie harmonogramu prac budowlanych;
 • sporządzanie zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie;
 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania;
 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • prowadzenie własnej firmy usługowej;
 • kierowanie zespołem pracowników wykonujących prace wykończeniowe na budowie;