MAMY KOLEJNY PROJEKT ERASMUS+

MAMY KOLEJNY PROJEKT      ERASMUS+
tym razem na lata 2018-2019
dla Was ponad 31.000 EURO!!!


-możliwość realizacji 2-tygodniowego stażu w Hiszpanii
-zupełnie za darmo,
-dla każdego praktykanta kieszonkowe!

ErasmusLogoMiło nam poinformować o tym, że projekt mobilności opracowany przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu znalazł się na liście ogólnopolskich wyników konkursu Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (akcja 1.–„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe) i otrzymał dofinansowanie w wysokości 31.344 EURO.

W wyniku realizacji projektu "Hiszpański staż zawodowy oknem na świat" uczniowie kształcący się w zawodach: technik energetyk i dekarz będą odbywać 2-tygodniowy zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli aby uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

 ZSIŚiU od wielu lat pozyskuje środki unijne na  realizację mobilności edukacyjnych w ramach zagranicznych staży zawodowych zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Uczniowie w wybranych do projektu zawodach kształcą się w klasach patronackich (technik energetyk jako klasa patronacka firmy ENERGA OPERATOR SA, natomiast dekarz jako klasa patronacka firmy FAKRO). Dzięki temu, już od pierwszych dni nauki, mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technologii, realizują zajęcia we współpracy z firmami. Otrzymują fundowane przez firmy stypendia.

Tym razem uczniowie, oprócz korzyści płynących z kształcenia się w klasach patronackich dodatkowo uzyskają możliwość realizacji zagranicznego stażu zupełnie za darmo. W ramach realizacji stażu uczniom zostanie zapewnione odpowiednie przygotowanie, podróż, pobyt, zwiedzanie ciekawych zakątków Hiszpanii oraz dodatkowo dla każdego praktykanta kieszonkowe.


Czas trwania projektu: 1.IX.2018r.–31.VII.2019r.
Planowany termin wyjazdu stażowego: 17.III.–30.III.2019r.„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”
Program ERASMUS + Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna