Logo projektu Lepsza Szkoła

ZSIŚIU --> LEPSZA SZKOŁA

Nasz szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA. Pomaga on w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów. Projekt prowadzony jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W ramach projektu LEPSZA SZKOŁA przystępujemy do ogólnopolskich programów "Sesje z plusem" oraz "Próbna matura" badających kompetencje matematyczne uczniów w liceum i technikum.

W ramach tegorocznej edycji projektu:

  • uczniowie naszej szkoły, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, będą rozwiązywać standaryzowane testy "na wejście", w połowie i na końcu roku szkolnego,
  • po każdym teście będziemy mieli możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z województwa i całej Polski,
  • za każdym razem będziemy mieli możliwość oceny, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią oraz które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • pozyskujemy wnikliwy materiał do prezentacji na spotkaniach z rodzicami oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

W roku szkolnym 2014/2015 do projektu LEPSZA SZKOŁA przystąpili wszyscy uczniowie klas: I TT i IV TT w zakresie przedmiotu matematyka.