OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2013-2014 przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod patronatem IPN : "O tym nie można zapomnieć... spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów". Udział w projekcie dostarczyć ma uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej w Niemczech - opartej na nacjonaliźmie i rasizmie oraz powstałej w ZSRR - odwołującej się do komunizmu i pojęciu klasy.

Uczniowie chętni do udziału w projekcie dobrali się sami w trzy i czteroosobowe zespoły. Zadaniem uczniów jest zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego. Nauczyciel i uczniowie odnajdują przy pomocy koordynatorów z IPN i kontaktują się ze świadkami historii - kobietami, które przebywały w obozie lub łagrze podczas II wojny światowej i nagrywają z nimi wywiad , który będzie prezentowany na podsumowaniu działań projektowych na konferencji w Warszawie. Projekt ma pokazać, w jaki sposób odbierają i doświadczają świata kobiety, jakimi wartościami się kierują, w jaki sposób wojna wpłynęła na ich dalsze losy.

Nagrodą dla zespołu, który otrzyma najwyższe oceny za wszystkie rezultaty swojej pracy jest udział w wyjeździe do miejsca pamięci - byłego obozu w Ravensbrück.

19 listopada 2014 r o godz.13.30 odbędą się kolejne zajęcia zgodnie z harmonogramem projektu - lekcja otwarta pod tytułem "Był czas, kiedy byłam tylko numerem, przeżycia więźniarek z obozu Ravensbrük".

Na zajęcia zapraszają uczestnicy projektu-uczniowie klas: I TT, II TT, II AF i II BF.

Joanna Pawlukowicz

link do oryginalnego artykułu ze zdjęciami