Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;
 • ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich;
 • przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich;
 • wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.);
 • wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową;
 • montowanie rynien i rur spustowych;
 • wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.;
 • krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu;
 • wielowarstwowe izolowanie tarasów;
 • krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;
 • krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji;
 • wykonywanie rynien i rur spustowych w zakładzie blacharskim;
 • wykonywanie elementów wentylacyjnych z blachy;

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej; wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie; usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową; informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • przyjęcie zamówienia i zapoznanie się z dokumentacją techniczną montażu wyrobu;
 • kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów do montażu;
 • transportowanie elementów i akcesoriów do montażu;
 • dobieranie oraz przygotowanie urządzeń, narzędzi i materiałów do montażu: wiertarek, pilarek, młotków, kielni, zaprawy murarskiej, płyt gipsowo-kartonowych, mas uszczelniających itp.;
 • dokonywanie obmiaru robót montażowych;
 • przygotowanie otworów do montażu stolarki budowlanej: ich poszerzanie, wygładzanie itp.;
 • montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej;
 • obróbka drzwi i okien płytą gipsowo-kartonową, zaprawą murarską, masami spoinowymi i uszczelniającymi, listwami maskującymi itp.;
 • wykończenie montowanego wyrobu: tynkowanie, malowanie i uszczelnianie;
 • montowanie okuć metalowych: klamek, zawiasów, uchwytów itp.;
 • regulacja zamontowanych wyrobów;
 • pozostawienie miejsca montażu stolarki budowlanej w porządku i czystości;
 • dokonywanie wymiany starych wyrobów stolarki budowlanej na nowe;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • montowanie mebli kuchennych na wymiar, szaf wnękowych i innych akcesoriów wnętrzarskich;
 • doradztwo w zakresie doboru wyrobów stolarki budowlanej do montażu lub wymiany; 
 • udział w szkoleniach dotyczących montażu nowych elementów stolarki budowlanej;
 • Samorząd Uczniowski

  PRZEWODNICZĄCY SU

mgr Kamila Biedrzycka i mgr Grażyna Nosarzewska

 • RZECZNIK PRAW UCZNIA

mgr Jerzy Pędzisz

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Za nami wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:
-  - przewodnicząca
- - zastępca przewodniczącej
-  - zastępca przewodniczącej
- - członek zarządu
- - członek zarządu
- - członek zarządu


Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego została wybrane Panie: Kamila Biedrzycka i Grażyna Nosarzewska

Życzymy owocnej współpracy.

 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:
1.działalność statutowa
2.działalność charytatywna
3.działalność kulturalno-oświatowa


Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
● czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
● pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
● doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
•Reprezentowanie ogółu uczniów.
•Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
•Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
•Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
•Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
•Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.
•Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
•Wybory  Samorządu Uczniowskiego
•Dzień Chłopaka-życzenia
•Ustalenie planu działań na cały rok.
•Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
Październik
•Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły
•Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
Listopad
•Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Grudzień
•Życzenia z okazji Bożego Narodzenia dla wszystkich
Styczeń
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Luty
•Poczta Walentynkowa,
•Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
Marzec
•Dzień bez przemocy.
•Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
Kwiecień
•Wielkanoc– życzenia dla wszystkich
•Obchody Dnia Ziemi
Maj
•Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.
Czerwiec
•1 czerwca – Dzień Dziecka
•Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
•Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.
•Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniające do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, specyficznych sytuacji).

Podkategorie