Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi pielęgnacyjne włosów, zabiegi chemiczne włosów, strzyżenie włosów, stylizację fryzur, projekty fryzur; doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury; dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi rozliczenia z klientami; odpowiada za stan narzędzi pracy; śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

ZADANIA ZAWODOWE:

 • wykonywanie zabiegów fryzjerskich m.in.: zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenia włosów, formowania fryzur, ondulowania; wykonywania zmiany koloru włosów u klientów itp.;
 • projektowanie fryzur;
 • rozróżnianie typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
 • rozpoznawanie rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości;
 • rozpoznawanie budowy i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów;
 • stosowanie odpowiednich preparatów oraz sprzętu do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
 • charakteryzowanie stylów fryzur minionych epok i ich odtwarzanie;
 • charakteryzowanie współczesnych stylów i rodzajów fryzur i ich wykonywanie;
 • stosowanie palet kolorystycznych przyjętych we fryzjerstwie;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających zadań;
 • planowanie i prowadzenie działań marketingowych;
 • dbanie o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie fryzjerskim;
 • ostrzenie, czyszczenie i odkażanie używanego sprzętu oraz usuwanie jego drobnych usterek;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • uczestniczenie w pokazach fryzjerskich;
 • zarządzanie zakładem fryzjerskim;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich;

KADRA

 

Opis zdjęć poniżej

WIRTUALNA GALERIA 

 


Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZADANIA ZAWODOWE:

 • wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę - w ramach posiadanych uprawnień;
 • ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń i instalacji grzewczych;
 • prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku - w ramach posiadanych uprawnień;
 • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji;
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
 • organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
 • organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
 • doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;

Proszę poczekać na załadowanie się prezentacji poniżej: 

PREZENTACJA KIERUNKU

 

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów, uczestniczenie w projektowaniu konstrukcji nowych wyrobów;
 • ustalanie harmonogramu prac w działach produkcyjnych i opracowywanie schematów procesów technologicznych nowych wyrobów;
 • dobieranie sposobów, środków i nadzorowanie procesu zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników;
 • dobieranie narzędzi do zadań technologicznych i kontrolowanie poprawności ich mocowania, ocenianie stopnia zużycia narzędzi oraz poprawności pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki;
 • określanie zużycia materiałów i sporządzanie planu zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne;
 • ustalanie norm materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych;

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • zaopatrywanie przedsiębiorstwa w materiały niezbędne do produkcji;
 • zajmowanie się reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami;

Podkategorie