TECHNIK ENERGETYK

Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

TECHNIK ENERGETYK - LINK DO STRONY ZAWODU

 ZADANIA ZAWODOWE:

 • nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach;
 • nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
 • przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych oraz analizowanie zmian parametrów w trakcie przemian termodynamicznych;
 • kontrolowanie przepływu energii cieplnej i elektrycznej;
 • prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń energetycznych;
 • wykonywanie zadań związanych z remontowaniem maszyn energetycznych stosowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach;
 • dokonywanie wpisów w dokumentacji wykonawczej i dokumentacji dopuszczającej dane urządzenie do użytkowania w zakresie wykonanych czynności obsługowych;
 • projektowanie prostych instalacji energetycznych;
 • instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn, urządzeń elektryczne oraz aparatury sterującej i kontrolnopomiarowej;
 • wykonywanie pomiarów podstawowych wielkości fizycznych oraz opracowywanie i interpretowanie wyniki pomiarów;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;


DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie energetyki;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;

TECHNIK ENERGETYK - LINK DO STRONY ZAWODU

 


PREZENTACJA ZAWODU (prosimy o poczekanie na załadowanie się pliku)

[powr-file-embed id="f49b3c3c_1621530091"]


Bosch Termotechnika Szkoli to program edukacyjny, który marka Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami średnimi. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych.

Nasi nauczyciele Paulina Chwietkiewicz-Mazur i Jerzy Pędzisz uczestniczyli w szkoleniu on - line, a następnie zdobytą wiedzę przekazali zainteresowanym uczniom, przygotowując ich do testów z obszarów: techniki kondensacyjnej, techniki solarnej i pomp ciepła.

W roku szkolnym 2020/2021 kolejna grupa naszych energetyków i jednocześnie członków koła SEP "Młody energetyk" uczestniczyła w programie - Bosch Termotechnika Szkoli
Są to:
Bartosz. Cicholewski
Karol Kazibut
Bartosz Snopek
Bartłomiej Sołtysiak
Nikodem Wiśniewski
Wśród tej grupy uczestników szkolenia znalazło się dwóch zwycięzców

1. Test z "Wentylacji" : laureat - Bartłomiej Sołtysiak z III TE
2. Test z "Pomp ciepła" : laureat - Nikodem Wiśniewski z III TE