31 maja 2022 – Światowy Dzień Bez Tytoniu
Światowy Dzień Bez Tytoniu został ustanowiony przez państwa członkowskie Światowej Organizacji
Zdrowia w 1987 roku, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią
choroby i zgony.

EkoEnergetyka” – współpraca ZSIŚiUPolitechniką Gdańską

Od 2021r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. W ramach podpisanego porozumienia przeprowadzane są konsultacje wdrażanych programów nauczania z przedmiotów ścisłych i zawodowych, uczniowie łączą naukę w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Ponadto wykładowcy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami szkoły.

SZKOLENIE

PROJEKT EDUKACYJNY . „BOSCH TERMOTECHNIKA SZKOLI” W ZSIŚIU

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu uczestniczył w 8 edycji programu edukacyjnego „Bosch Termotechnika Szkoli”. Uczniowie klasy trzeciej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w testach z wiedzy branżowej. Testy konkursowe przeprowadzane były w formie on-line.

Festyn Służb Mundurowych

W piątek, 20 maja 2022 w Elblągu odbył się Festyn Służb Mundurowych. Na imprezie pojawiała się także reprezentacja uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom służb mundurowych za gościnę i dobra zabawę.

TARGI POZNAŃ

Poznań Meble Polska 2022 - doroczne święto sektora meblarskiego w Polsce

PRACA

Technik serwisu elektrowni wiatrowych - bez wymaganego doświadczenia

Umowa o pracę - praca w Niemczech -
Michał Kubisiak, CEO/Prezes Zarządu - SOLAREX Sp. z o.o.
http://solarex.company/o-nas/
Tel kom: +48 781 555 111;
ul. Jagiellońska 32-35, 70-382 Szczecin.