FESTYN GOZ

REGULAMIN
odbioru posegregowanych odpadów i rzeczy używanych
w ramach imprezy „FESTYN GOZ nie marnuj, napraw, wymień”
Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu

W piątkowe popołudnie nasze uczennice z klasy 1 technikum usług fryzjerskich, pokazały swoje umiejętności podczas festynu „Nad Jarem”.

31 maja 2022 – Światowy Dzień Bez Tytoniu
Światowy Dzień Bez Tytoniu został ustanowiony przez państwa członkowskie Światowej Organizacji
Zdrowia w 1987 roku, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią
choroby i zgony.

EkoEnergetyka” – współpraca ZSIŚiUPolitechniką Gdańską

Od 2021r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. W ramach podpisanego porozumienia przeprowadzane są konsultacje wdrażanych programów nauczania z przedmiotów ścisłych i zawodowych, uczniowie łączą naukę w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów. Ponadto wykładowcy uczelni dzielą się swoim doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami szkoły.

SZKOLENIE

PROJEKT EDUKACYJNY . „BOSCH TERMOTECHNIKA SZKOLI” W ZSIŚIU

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu uczestniczył w 8 edycji programu edukacyjnego „Bosch Termotechnika Szkoli”. Uczniowie klasy trzeciej technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli udział w testach z wiedzy branżowej. Testy konkursowe przeprowadzane były w formie on-line.

Festyn Służb Mundurowych

W piątek, 20 maja 2022 w Elblągu odbył się Festyn Służb Mundurowych. Na imprezie pojawiała się także reprezentacja uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom służb mundurowych za gościnę i dobra zabawę.