Fundacja odwiedziła naszą szkołę w celu promowania Samorządów Uczniowskich w szkołach. Spotkała się z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

"Stawiamy sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym."