KONKURS. Uczniowie klasy IVT (M. Owsianka, J. Szczerba, M. Popiołek) biorą udział w konkursie.  W obliczu nasilających się zmian klimatu, zaniku bioróżnorodności i konieczności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych konieczna wydaje się edukacja i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na te problemy.

Konkurs filmowy „Filmeko” odpowiada na te potrzeby umożliwiając zgłębienie problemu w najlepszy możliwy sposób – poprzez działania i przekazanie zdobytej wiedzy innym osobom.

Formuła konkursu opiera się na krótkich 3-minutowych filmach. Taka forma pozwala uczestnikom dotrzeć z edukacyjnymi treściami do ich rówieśników – mogą wykorzystywać do tego media społecznościowe i portale internetowe. Krótka i edukacyjna forma filmów zapewnia zdobycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników, a jednocześnie zmusza ich do analizy zagadnienia, tak aby ważne informacje przekazać w zwięzłej formie. Zwrócenie uwagi na problemy poruszane w konkursie przyczynia się do budowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia Polaków.

FILMEKO

Opiekunowie projektu z ramienia ZSIŚiU: K. Biedrzycka, A. Gerej-Gula