Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” pod takim hasłem 23 listopada odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Marek Rybicki, Kinga Sugalska z klasy 3T oraz Kacper Małkowski z klasy 1MD uzyskali najwyższy wynik wśród uczestników. Gratulujemy!
Olimpiada odbyła się na podbudowie prowadzonych „Lekcji z ZUS”, które kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Kamila Biedrzycka, Marta Grabowska