„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Jadwigi Kaczyńskiej


emerytowanej nauczycielki języka rosyjskiego naszej szkoły.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają : 

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne, Pracownicy

i Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu