UWAGA!

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji 2024 ZIMA – zainteresowani składają deklarację do 4 kwietnia 2024 r. do kierownika szkolenia praktycznego  Sławomira Żukowskiego.