Drukuj

                                                                     efs

 

"Hiszpańsk staż zawodowy oknem na świat" to projekt mobilności opracowany przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu. Znalazł się on na liście ogólnopolskich wyników konkursu Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ (Akcja 1. - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe") i otrzymał dofinansowanie w wysokości 31.344 EURO.

W wyniku realizacji projektu uczniowie kształcący się w zawodach: technik energetyk i dekarz odbyli 2-tygodniowy zagraniczny staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli i uzyskali dodatkowe kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który służy zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

CELE PROJEKTU

Projekt wpisuje sie w zdefiniowane kierunki rozwoju szkoly i wpłynął na rozwój uczniów, jak i samej placówki. Stanowi odpowiedź na potrzebę stałej wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności uczestników oraz wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, zaczerpniętych z metodyki kształcenia zawodowego w Hiszpanii.

Głównymi celami projektu były:

  1. Poznanie systemu kształcenia zawodowego w branży budowlanej i odnawialnych źródeł energii.
  2. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
  3. Zdobywanie nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez poznanie i porównanie standardów polskich z hiszpańskimi.
  4. Uczenie się języków obcych w tym jęz. zawodowego.
  5. Wspieranie młodzieży w zdobywaniu kompetencji ułatwiających rozwój osobisty.
  6. Zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego.
  7. Promowanie mobilności - zwiększanie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.
  8. Promowanie systemu ECVET.

Projekt nastawiony był również na:

Udział w zagranicznym stażu pozwolił uczniom na kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Podczas swego pobytu w Hiszpanii mieli okazję do zapoznania się ze specjalistycznymi materiałami, technologiami stosowanymi w tym kraju oraz poznali inne niż w Polsce zasady organizacji pracy, a także sprawdzili swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę wyniesione z zajęć.

Dodatkowo uczestnicy zaznajomili się z hiszpańskim językiem zawodowym w stopniu umożliwiającym komunikację. Poznali również metody w organizacji pracy w Hiszpanii, a także kulturę i tradycję kraju.

PRZYGOTOWANIA DO STAŻU

Przed wyjazdem zakwalifikowani uczestnicy wzięli udział w zajęciach przygotowujących. Miały one charakter kilkugodzinnych bloków zajęć pozalekcyjnych i obejmowały:

Dodatkowo w ramach przygotowań przeprowadzono szereg spotkań informacyjno-organizacyjnych, podczas których nauczyciele-opiekunowie grupy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie uzyskali informacje dotyczące:

PROGRAM STAŻU

[pierwszy tydzień]

[drugi tydzień]

Dodatkowo uczestnicy w czasie wolnym od zajęć zawodowych wzięli udział w kursie języka hiszpańskiego oraz programie kulturowym - zwiedzanie Sewilli, Malagi, Gibraltaru.

Na zakończenie części wyjazdowej stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Natomiast po powrocie do kraju otrzymali świadectwa europejskich kwalifikacji zawodowych - Europass-Mobilność.

KOMUNIKACJA PROJEKTU

Realizacja projektu była szeroko komunikowana nie tylko wśród uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej, ale również na portalach społecznościowych i w mediach lokalnych.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA LOKALNE