Drukuj
Logo projektu Lepsza Szkoła

ZSIŚIU --> LEPSZA SZKOŁA

Nasz szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego LEPSZA SZKOŁA. Pomaga on w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad 113 tysięcy nauczycieli i 9 milionów uczniów. Projekt prowadzony jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W ramach projektu LEPSZA SZKOŁA przystępujemy do ogólnopolskich programów "Sesje z plusem" oraz "Próbna matura" badających kompetencje matematyczne uczniów w liceum i technikum.

W ramach tegorocznej edycji projektu:

 

W roku szkolnym 2014/2015 do projektu LEPSZA SZKOŁA przystąpili wszyscy uczniowie klas: I TT i IV TT w zakresie przedmiotu matematyka.