Drukuj
Leonardo da Vinci

O projekcie

"Mobilni we wspólnej Europie" projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie uczniom ZSIŚiU, kształcącym się w zawodach cieśla, murarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie, odbycia zagranicznej praktyki zawodowej, dzięki której sprawdzą swoje dotychczasowe umiejętności i skonfrontują je z wymaganiami rynku europejskiego. Nabędą nowe umiejętności zawodowe, określą swoje słabe i mocne strony na rynku pracy, dzięki którym zwiększą swoje szanse na lokalnym rynku pracy, jak również krajowym i europejskim. Założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz wyposażenie ich w dodatkowe kwalifikacje, zwiększające możliwości zatrudnienia w firmach budowlanych. Udział w zagranicznym stażu pozwoli na kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Podczas pobytu w Niemczech uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się z materiałami budowlanymi i technologiami stosowanymi w tym kraju, poznania zasad organizacji pracy na budowie, porównania swoich doświadczeń zawodowych wyniesionych z zajęć praktycznych. Równolegle do szkolenia zawodowego będzie prowadzona nauka języka niemieckiego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia zawodowego młodzieży i ma pomóc jej w wejściu na rynek pracy. Staż - praktyka zawodowa uświadomi uczestnikom, jak duże znaczenie ma bardzo dobre przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu po ukończeniu szkoły lub podjęcia dalszej nauki. Projekt stworzy młodzieży możliwość zapoznania się z europejskimi standardami pracy. Przyczyni się do poprawy pod względem ilościowym i jakościowym ogólnoeuropejskiej mobilności uczniów, zachęci ich do intensywniejszej nauki języków obcych. Dzięki możliwości posługiwania się językiem niemieckim beneficjenci przełamią barierę językową. Praktyka zawodowa przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności szkolenia zawodowego prowadzonego w ZSIŚiU.

Każdy uczestnik stażu otrzyma dokument - certyfikat z odbytej praktyki zawodowej - potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe, określające konkretne umiejętności beneficjenta nabyte w czasie praktyki. Na podstawie tego certyfikatu, po powrocie do kraju, zostanie wystawiona uczestnikom ocena z zajęć praktycznych za miesiąc maj. Kolejnym dokumentem, który otrzyma każdy uczestnik będzie Europass Mobilność informujący o odbytym stażu za granicą.

PARTNERZY

Uczestnicy

NAUCZYCIELE

Koordynator projektu: Dorota Bajor

Opiekunowie:

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie beneficjentów do stażu:

 

UCZNIOWIE

Program

Celem projektu jest umożliwienie 3-tygodniowej praktyki zawodowej w Niemczech dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. Program przewiduje wyjazd 16 uczniów będących w trakcie kształcenia zawodowego w zawodach: cieśla, murarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki odbywać się będą w firmach budowlanych w Niemczech w terminie 08.05.-28.05.2011 r.

08.05.2011 Przyjazd do Lipska, dojazd na miejsce zakwaterowania. Zwiedzanie Lipska celem zapoznania z miastem, drogami dojazdowymi do miejsc pracy.
09-13.05.2011 Zapoznanie z logistyką pracy firm budowlanych, niemieckim systemem pracy, podstawowymi przepisami BHP, organizacją placu budowy. Nauka technicznego języka niemieckiego, zajęcia kulturowo-integracyjne.
14.05.2011 Zwiedzanie Lipska.
15.05.2011 Zwiedzanie Drezna.
16-20.05.2011 Praca na przydzielonych budowach.
21-22.05.2011 Zwiedzanie Berlina.
23-27.05.2011 Praca na przydzielonych budowach.
27.05.2011 Podsumowanie stażu.
28.05.2011 Wyjazd do Elbląga.

Sprawozdanie

Jarosław Bloch

Wyjazd był bardzo udany. Poznałem tam bardzo dużo wspaniałych ludzi. Nauczyłem się dużo nowych technologii związanych z moim zawodem. Było bardzo fajnie i mam nadzieje, że kiedyś jeszcze tam pojadę zarówno do pracy jak i pozwiedzać ciekawe i dotąd mi nie znane miejsca.

Arkadiusz Luzar

Cieszę się że mogłem uczestniczyć w trzytygodniowym pobycie w Lipsku. Podczas pobytu w Niemczech zyskałem nowe doświadczenia, a także poznałem wiele ciekawych osób z różnych krajów. Dzięki temu mogłem doskonalić moją pracę nad językiem niemieckim. W czasie wolnym miałem okazję zwiedzić Drezno, Lipsk a nawet Berlin. Podobała mi się nowa kultura a także to, że każdy z uczestników praktyk otrzymał certyfikat. Z takim dokumentem łatwiej znajdę pracę. Podsumowując uważam że wyjazd był świetnym pomysłem. Jestem dumny, że dostałem szansę aby odbyć praktykę w Niemczech. Bardzo miło spędziłem tam czas.

Mateusz Szmeichel

Myślę ze taki projekt niesie ze sobą wiele korzyści. W moim przypadku nauczyłem się języka w takim stopniu żeby się porozumieć, zobaczyłem wiele ciekawych miejsc, poznałem kulturę i zwyczaje kraju. Jednym słowem nie ma na co narzekać i trzeba dziękować naszym paniom wychowawcom za organizacje i wzięcie udziału w tym projekcie bo dzięki ich wysiłkom nasza szkoła zaistniała.

Damian Kokoszko

Moim zdaniem takie wyjazdy dają nowe perspektywy. Pozwalają szkolić swoje umiejętności , żeby jak najlepiej pracować w swoim zawodzie i jak najwięcej się nauczyć. Atmosfera w czasie trwania stażu była bardzo przyjazna. Jak największa ilość młodych ludzi powinna brać udział w tego typu wyjazdach. Jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu zdobyłem nowe doświadczenia i podszkoliłem język.

Patryk Tamborski

W maju bieżącego roku, razem z klasą pojechałem na praktyki do Niemiec. Bardzo się ucieszyłem z wyjazdu ponieważ mogłem zapoznać się z językiem i nową kulturą. Podczas pobytu w Niemczech miałem okazję zwiedzić Lipsk, Berlin i Drezno. Dzięki rozmowie z nowymi kolegami podszkoliłem swój język niemiecki. Pomimo ciężkiej pracy wyjazd bardzo mi się spodobał. Teraz mam szansę zdobyć lepszą pracę, ponieważ otrzymałem certyfikat.

Dariusz Westfal

Warto było pojechać na ten staż, ponieważ zdobyłem duże doświadczenie i zobaczyłem jak wygląda budowa w Niemczech. Z miła chęcią jeszcze raz bym wyjechał. Może w przyszłości wybiorę się w tamte strony.