• mgr inż. Dorota Bajor DYREKTOR SZKOŁY
  • mgr Jolanta Iwańczuk WICEDYREKTOR SZKOŁY
  • mgr inż. Krystyna Grochowska KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTCZNEGO
  • Estera Osuchowska SEKRETARZ SZKOŁY 55 625 64 81
  • Beata Szewczyk KIEROWNIK GOSPODARCZY