Drukuj

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kieruje szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej, zajmuje się kosztorysowaniem robót wykończeniowych, rozróżnia technologię wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanie do nich materiałów budowlanych.

ZADANIA ZAWODOWE:

DODATKOWE ZADANIA ZAWODOWE:

36.jpg budowa231.jpg budowa232.jpg

budowa233.jpg budowa234.jpg budowa235.jpg