Drukuj

Rekrutacja trwa ...

Zapraszamy absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej (podjęcie nauki od roku 2012/2012) do kontynuacji nauki w nowej Branżowej Szkole II stopnia

ZAWODACH:

Możliwość dalszego kształcenia w zawodach: 

PREZENTACJA 

ULOTKA

Oferujemy następujące kierunki:

Kończąc Branżową Szkołę II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia ma także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego
 
Zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu złożenia poniższych dokumentów:
podanie o przyjęcie do szkoły,
świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia,
2 fotografie.